Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det?

Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med et udvalgsmøde.

Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en sag på dagsordenen. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan evt. føres en kort dialog om sagen. 

Der afsættes 10-15 minutter til et foretræde i forbindelse med det udvalgsmøde, hvor udvalget drøfter sagen, som regel ved mødets start. Den politiske behandling af sagen finder først sted bagefter, for udvalgsmødet er et lukket møde, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1. 

Hvordan får man foretræde?

Der er nogle formelle ting, der skal overholdes:

En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til udvalgets sekretariat hurtigst muligt: 

Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 9.00 dagen før selve mødedagen, hvis sagen er på dagsordenen. Er sagen ikke sat på dagsordenen, er fristen senest tre dage før selve mødedagen. 

På grund af de korte tidsfrister er det vigtigt, at udvalgets sekretariat får besked om, hvordan de, der ønsker foretræde kan kontaktes op til udvalgsmødet (telefon og e-mail). 

Udvalgets sekretær sender altid en skriftlig bekræftelse og orienterer udvalget om anmodningen. 

Borgmesteren kan undtagelsesvis afslå et ønske om foretræde for udvalget. Det sker meget sjældent og hvis det sker, sender 
udvalgssekretariatet en besked herom hurtigt til de, der ønsker foretræde. Der sendes altid en begrundelse for afslaget. Borgmesteren orienterer i starten af udvalgsmødet udvalget om afslaget.  

Udvalget godkender ved mødets start anmodningen om foretræde. Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Hvis en sag behandles i flere omgange eller i flere politiske udvalg skal man vælge, hvornår og for hvilket udvalg man vil have foretræde. Et typisk eksempel er en sag, der først behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget og derefter i Økonomiudvalget. 

Sekretariatet påtager sig ikke at fremsende materiale til udvalgets medlemmer inden foretræde, men besvarer meget gerne spørgsmål. 

Dagsorden og beslutningsprotokol

Udvalget har mødedag torsdag, og møderne begynder som regel klokken 14.30. Dagsordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig på Internettet fire dage før mødet - som regel mandag. Politikernes beslutninger på udvalgsmødet offentliggøres i beslutningsprotokollen på Internettet efter mødet. Dagsordner og beslutningsreferater finder du her 

Skriftlige spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Det er også muligt at stille skriftlige spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Spørgsmålene skal angå udvalgets forvaltningsområde og stiles til Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Spørgsmålene vil blive besvaret af direktion eller borgmester, afhængig af hvem spørgsmålet er stilet til.