Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det?

Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med en konkret sag på udvalgets dagsorden. Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om den konkrete sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål. Der kan ikke forventes en skriftlig opfølgning fra udvalget som følge af foretrædet.
Der afsættes maksimum 15 minutter til et foretræde, hvor der inden for tidsrummet også skal afsættes tid til, at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål.
Foretrædet gennemføres som regel ved mødets start. Den politiske behandling af sagen finder først sted bagefter, da udvalgsmødet er et lukket møde, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1.

Hvordan får man foretræde?

For at få foretræde for udvalget er der nogle formelle ting, der skal overholdes:  En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til udvalgets sekretariat hurtigst muligt: Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 9.00 dagen før selve mødedagen, hvor sagen er på dagsordenen. 

På grund af de korte tidsfrister er det vigtigt, at udvalgets sekretariat får besked om, hvordan de, der ønsker foretræde, kan kontaktes op til udvalgsmødet. Kontaktoplysninger i form af navn, telefonnummer og e-mail ønskes.

Udvalgets sekretær sender altid en skriftlig bekræftelse og orienterer udvalget om anmodningen. 

Borgmesteren kan undtagelsesvis afslå et ønske om foretræde for udvalget. Det sker meget sjældent, og hvis det sker, sender udvalgssekretariatet en besked herom hurtigt til de, der ønsker foretræde.

Der sendes altid en begrundelse for afslaget. Borgmesteren orienterer i starten af udvalgsmødet udvalget om afslaget.

Udvalget behandler ved mødets start anmodningen om foretræde. Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Hvis en sag behandles i flere omgange eller i flere politiske udvalg skal man vælge, hvornår og for hvilket udvalg man vil have foretræde. Et typisk eksempel er en sag, der først behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget og derefter i Økonomiudvalget.

 Sekretariatet påtager sig ikke at fremsende materiale til udvalgets medlemmer inden foretræde, men besvarer meget gerne spørgsmål.

Dagsorden og beslutningsprotokol

Udvalget har mødedag torsdag, og møderne begynder som regel klokken 14.30. Dagsordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig på Internettet fire dage før mødet. Politikernes beslutninger på udvalgsmødet offentliggøres i beslutningsprotokollen på internettet efter mødet. Dagsordner og beslutningsreferater finder du her 

Skriftlige spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget

For borgere i Københavns Kommune er det  også muligt at stille skriftlige spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Spørgsmålene skal angå udvalgets forvaltningsområde og stiles til Sundheds- og Omsorgsudvalget.  
Spørgsmålene vil blive besvaret af borgmesteren, og udvalget vil modtage orientering om besvarelsen.