Dit ansvar som grundejer, når du er en del af fortovsordningen

Det er dit ansvar at flytte efterladte cykler og større affald som byggemateriel og husholdningsaffald, så vi kan komme til. Du skal også selv sørge for at fjerne ukrudt og holde trapper, kældernedgange, lyskasser og nedløbsbrønde rene.

Læs mere om kommunens renhold af byens fortove og om pilotforsøg på Nørrebro.

Det koster det at være med i fortovsordningen

Afgiften for 2018 pr. m2 fortov:

A-gader kr. 168,26  ekskl. moms
B-gader kr. 126,93 ekskl. moms

Afgiften bliver opkrævet bagud for et år via ejendomsskattebilletten, dvs. at afgiften for 2017 bliver opkrævet på ejendomsskattebilletten 2018.

A-gaderne er de mest ressourcekrævende gader (som fx strøggader og gader med mange butikker) og de har derfor en højere m2 pris end B-gader, som har mindre affald.

Søg om dispensation fra fortovsordningen

Det er muligt at ansøge om dispensation fra ordningen. Overordnet er der to kriterier, man skal opfylde:

 1. Der skal være tale om en hel fortovsstrækning mellem to sideveje, dvs. fra hjørne til hjørne eller en hel karré

  Ved en hel karré forstås en eller flere sammenhængende ejendomme, som går hele vejen rundt og dermed danner en lukket kreds. 

  Ved en fortovsstrækning mellem to sideveje er det også muligt at få dispensation for fortovsstrækninger ned langs sidegaderne, som ligger i direkte sammenhæng med den fortovsstrækning som dispensationen dækker.

  Det er ikke et krav, at hele strækningen tilhører samme grundejer, blot at alle grundejere på strækningen ansøger om og får dispensation

  Søg om dispensation fra fortovsordningen
   

 2. Renholdelsesniveauet skal leve op til kommunens standarder

  Du skal påvise, at der vil blive opretholdt et renholdelsesniveau, som lever op til de standarder, kommunen har fastsat. For at sikre dette skal du bl.a. lave en renholdelsesplan, som skal fremsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

  Københavns Kommune fører løbende tilsyn med renholdelsesniveauet på fortovene. Hvis kommunen vurderer, at vilkårene for dispensationen ikke efterleves, f.eks. fordi renholdelsesniveauet ikke lever op til de fastsatte krav, kan kommunen tilbagekalde dispensationen. 

  Se kommunens karakterskala for renholdelse