Er du med i fortovsordningen kommer vi forbi dit fortov hver dag

Det er dog stadig dit ansvar at flytte efterladte cykler og større affald som byggemateriel og husholdningsaffald, så vi kan komme til. Du skal også selv sørge for at fjerne ukrudt og holde trapper, kældernedgange, lyskasser og nedløbsbrønde rene.

Københavns Kommune fører fortsat tilsyn med renholdelsesniveauet på fortovene. Hvis kommunen vurderer, at vilkårene for dispensationen ikke efterleves, f.eks. fordi renholdelsesniveauet ikke lever op til de fastsatte krav, kan kommunen tilbagekalde dispensationen. 

Læs mere om kommunens renhold af byens fortove og om pilotforsøg på Nørrebro.

Det koster det at være med i ordningen

Afgiften for 2017 pr. m2 fortov:

A-gader kr. 165,45  ekskl. moms
B-gader kr. 124,81 ekskl. moms

Afgiften bliver opkrævet bagud for et år via ejendomsskattebilletten, dvs. at afgiften for 2016 bliver opkrævet på ejendomsskattebilletten 2017.

Brugen af byen ændrer sig hele tiden, derfor er ordningen dynamisk, og kan løbende blive justeret. 

A-gaderne er de mest ressourcekrævende gader (som fx strøggader og gader med mange butikker) og de har derfor en højere m2 pris end B-gader, som har mindre affald.