Forstærket/specialiseret plejefamilie til pige på knap 14 år

Er I en forstærket/specialiseret plejefamilie, som kan tilbyde et trygt og struktureret miljø til en pige på knap 14 år?
Så kan det være jer, vi søger i Familieplejen København.

De, der kender pigen, beskriver hende som meget selvstændig, nysgerrig og opsøgende i forhold til sine omsorgspersoner. Hun er en åben pige, som er aktiv og har mange forskellige sociale relationer. Hun ønsker omsorg fra de voksne og kan være hjælpsom, når hun har de rette rammer. Pigen ønsker selv struktur, ro og faste rammer i dagligdagen, og hun overholder oftest de aftaler, der indgås med de voksne. Hun vil gerne hjælpe i køkkenet og laver gerne mad sammen med den voksne. Hun går i dagbehandlingsskole, hvor hun beskrives med kognitive ressourcer, og at hun profiterer af 1:1-støtte og tæt guidning.

Pigen kommer fra en turbulent opvækst. Hun har haft et stort ansvar i hjemmet, hvor der har manglet struktur og faste rammer.

Pigen vil gerne tage styringen og sætte dagsordenen i forhold til sine kammerater. Hun har et stort behov for opmærksomhed fra de voksne. Hun er åben om sin opvækst, oplevelser og skolegang og har brug for nærværende voksne, som kan guide og bekræfte hende, samt give hende omsorg, opbakning og tryghed. Hun er vant til at tage vare på sig selv og skal fratages dette ansvar. Som plejefamilie kan I støtte op om hendes personlige, følelsesmæssige udvikling og skolegang, da hun er bagud fagligt. I kan give hende faste rammer og struktur på en anerkendende måde – og kan støtte og rumme en selvstændig teenager.

Nuværende samværsplan er på to besøg pr. måned á to timers varighed med ønske om at sætte det op over de næste par år.

Om jer

  • I er godkendt som forstærket/specialiseret plejefamilie.
  • I har erfaring som plejefamilie.
  • I bor helst maximum fire timers kørsel fra København.
  • Plejemor er fuldtidsplejeforældre.
  • Hvis I har andre børn i familien, er de ældre end pigen.

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt. Som forstærket/specialiseret plejefamilie får I også fast psykologisk supervision. Samtidig får I relevante efteruddannelseskurser, og I bliver en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre forstærkede/specialiserede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring. I får også mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her.

Mere information
Du kan få flere oplysninger hos familieplejekonsulent Heidi Haubro Vestergaard på 2637 9075.

Ansøgningsfrist senest tirsdag den 6. juli 2021.

Send din ansøgning mærket "HHV/2021-74" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@kk.dk
Eller til:
Familieplejen København 
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link.

Om Familieplejen København  
Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.