Forstærket plejefamilie til tvillinger (piger) på 3 1/2 år til Center for Familiepleje

Er I en erfaren plejefamilie med gode samarbejdsevner? Kan I tilbyde et roligt og trygt miljø til to piger på 3 ½ år, som p.t. er anbragt på døgninstitution?  
Begge piger er charmerende og inviterende i deres kontakt med andre. De har været udsat for omsorgssvigt, men de er i udvikling efter at have været tre måneder på døgninstitution.
 
Vi ønsker en familie, hvor der er to omsorgsgivere i hverdagen det første år og herefter en hjemmegående voksen. Jeres hjem kan være det rigtige for pigerne, hvis I som voksne begge er interesseret i at arbejde med afstemning og udvikling under tæt supervision af konsulent og supervisor. I skal også have gode samarbejdsevner, da vi forventer søskendesamvær og samvær med forældre.  
 
Om pigerne  
  • De er af anden etnisk herkomst og har muslimske forældre.
  • Der skal tages hensyn til deres kost.  
Om jer  
  • I er godkendt som plejefamilie til høj belastning.  
  • I bliver en del af Københavns Kommunes forstærkede gruppe af plejefamilier. Det vil sige, at I bliver ansat fuld tid på plejeopgaven og derfor skal gå hjemme.  
  • I må gerne have erfaring med børn, hvis families religion er muslimsk.  
I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Som forstærket plejefamilie får I også fast psykologisk supervision og relevante efteruddannelseskurser. Samtidig bliver I en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre forstærkede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring.  
 
Yderligere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Lone B. Lindblad på 2687 0010 fra den 18. juni.
Læs gerne mere på vores hjemmeside: www.centerforfamiliepleje.dk
 
Ansøgningsfrist
Senest torsdag den 28. juni 2018.  
 
Ansøgning 
Ansøgning mærket LOL/2018-34 sendes sammen med socialrapport og plejetilladelse til familieplejen@sof.kk.dk eller til:  
Center for Familiepleje  
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal  
2200 København N  
 
Der kan også søges via nedenstående link.
 
Om Center for Familiepleje  
Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.