Forstærket eller specialiseret plejefamilie til pige på knap 9 år (snarest muligt) til Center for Familiepleje

Er I en godkendt, dygtig plejefamilie med gode samarbejdsevner, og kan I skabe trygge og strukturerede rammer for en snart 9-årig pige? Så kan det være jer, vi søger i Center for Familiepleje.

Pigen bor sammen med sin far og en ældre søskende. Hun går på dagbehandlingsskole. Hun er tryg og glad for at gå i skole og er glad for rytmen og hverdagen. Hun profiterer af tydelig struktur med piktogrammer og af tydelige voksne. Pigen beskrives som videbegærlig, hun er glad for at læse og er motiveret af det faglige. Hun beskrives, trods sine udfordringer, som alderssvarende fagligt. Pigen beskrives også som glad for det sociale og samvær med både børn og voksne, selv om hun har svært ved at mestre overblikket i legene, og der derfor er behov for tæt guidning.

Pigen er født med kromosomfejl, der giver vanskeligheder ift. forsinket udvikling på næsten alle udviklingsområder, og hun vurderes udviklingsmæssigt væsentligt yngre end sin alder. Hun er desuden diagnosticeret med en tilknytningsforstyrrelse. Hun er motorisk alderssvarende.

Pigen trives i autismevenlige rammer. Hun har behov for emotionel støtte, kontinuerlig spejling og forklaring af handlinger. Hun har behov for at blive stimuleret følelsesmæssigt via en stabil og følelsesmæssigt afstemt ydre regulering for på sigt at kunne regulere sig selv. Pigen skal lære at forstå egne og andres grænser samt at sætte grænser via tydelige grænser fra voksne. Pigen har brug for struktur og krav, der matcher hendes funktionsniveau.

Pigens fødevareindtag skal styrers og hun skal indtage mad, der bidrager til et stabilt blodsukker og hjælper til, at hun øger sin vægt.

I forhold til samvær forventer vi, at der skal være samvær med far hver anden weekend.

Om jer  

  • I kan bo på Sjælland
  • I må gerne have ældre børn
  • I må gerne have viden om autisme og kunne skabe autismevenlige rammer
  • I skal være indstillet på at køre pigen til samvær 
  • I har gode samarbejdsevner og er indstillet på et samarbejde med pigens netværk
  • I er godkendt som plejefamilie til høj eller højeste belastning (gerne specialiseret plejefamilie) 

I bliver en del af Københavns Kommunes gruppe af styrkede plejefamilier. Dvs. en af jer bliver ansat fuld tid på plejeopgaven og skal derfor gå hjemme. 

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt. Som specialiseret plejefamilie får I også fast psykologisk supervision. Samtidig får I relevante efteruddannelseskurser, og I bliver en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre specialiserede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring. I får ligeledes mulighed for at deltage i Center for Familieplejes brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. 

Mere information
Du kan få flere oplysninger hos familieplejekonsulent Helle Petersen på 2687 0018 i uge 30. Fra uge 32 kan du kontakte familieplejekonsulent Irene Grassbøll på 3059 6589.

Ansøgningsfrist: senest mandag den 10. august 2020.

Send din ansøgning mærket "HP-IG/2020-99" sammen med plejetilladelse og socialrapport til familieplejen@sof.kk.dk
Eller til
Center for Familiepleje 
Svendborggade 5, 3. sal  
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link

Om Center for Familiepleje  
Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.