Forstærket eller specialiseret plejefamilie til pige på 13 år

Er I godkendt som plejefamilie, og kan I skabe trygge og strukturerede rammer for en 13-årig pige? Så kan det være jer, vi søger i Familieplejen København.

Dem, hun kender, beskriver hende som en sød, omgængelig og populær pige, som har et godt humør og søger positiv kontakt til voksne og børn.

Pigen ønsker selv at indgå i et familieliv med aktiviteter, samspil og samvær. Hun er en kreativ pige, der er dygtig til sport, fx gymnastik. Hun er glad for heste og andre dyr. Pigen er bagud i sin følelsesmæssige og faglige udvikling, men vil gerne lære og deltager fagligt i skolen. 

Pigen kommer fra en opvækst præget af forældrenes udfordringer. Hun har oplevet flere svigt og har ikke positive forventninger til de voksne. Hun beskrives også som en følelsesmæssigt umoden og usikker pige. Hun kan være sensitiv overfor afvisninger og blive verbalt udadreagerende ved kravsituationer, eller hvis hun føler sig uretfærdigt behandlet.

Hun profiterer af og fungerer bedst i omsorgsfulde, faste og forudsigelige rammer med tydelige voksne, som kan se bagom adfærden og møde hende med en mentaliserende tilgang.

Der er et uproblematisk forældresamarbejde. Der er samvær hver 2. weekend i København.

Om jer

  • I skal være godkendt som forstærket eller specialiseret plejefamilie
  • I må ikke have børn, der er yngre end pigen
  • I må gerne være en aktiv plejefamilie
  • Der må gerne være heste og andre dyr i plejefamilien samt mulighed for sportsaktiviteter
  • I skal være indstillet på at køre pigen til samvær i København
  • I skal kunne understøtte et psykologisk behandlingsforløb
  • I bliver en del af Københavns Kommunes gruppe af forstærkede/specialiserede plejefamilier. Dvs. en af jer bliver ansat fuld tid på plejeopgaven og derfor skal gå hjemme.

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt. Som forstærket/specialiseret plejefamilie får I også fast psykologisk supervision. Samtidig får I relevante efteruddannelseskurser, og I bliver en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre forstærkede/specialiserede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring.

I får også mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her: https://centerforfamiliepleje.kk.dk/indhold/efteruddannelse-plejefamilier   

Flere oplysninger fås i uge 42 hos familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146 eller via e-mail: T856@kk.dk. Efter uge 42 fås oplysninger hos familieplejekonsulent Göksel Balsizan på 2616 6463 eller via e-mail: at8z@kk.dk.

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2020

Ansøgning mærket GB/2020-141 sendes sammen med plejetilladelse og socialrapport til:

familieplejen@sof.kk.dk

eller til 

Familieplejen København/Center for Familiepleje 
Svendborggade 5, 3.sal  
2100 København Ø

I kan også søge via nedenstående link.

Om Familieplejen København
Familieplejen København/Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed.
Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.