Plejefamilie

Plejefamilier er familier med lyst og overskud til at passe et ekstra barn eller ung i deres hjem. Det er Københavns Kommune, der ansætter plejefamilien.

Barnet eller den unge kan også komme i pleje hos en person eller familie, der er helt konkret godkendt til at have netop jeres barn i aflastning, fordi der er et godt match mellem familiens kvalifikationer og dit barns behov. Det er Københavns Kommune, der godkender og ansætter familien/personen.

Døgninstitution

Barnet eller den unge kan blive anbragt på en døgninstitution, hvor pædagoger, psykologer og andet fagpersonale bidrager til barnets eller den unges udvikling og trivsel. Barnet bliver knyttet til en fast børnegruppe og passes af en fast personalegruppe, som har den fornødne erfaring og ekspertise til at komme barnets særlige behov i møde.

Læs om kommunens døgntilbud for børn og unge 

Socialpædagogisk opholdssted

På socialpædagogiske opholdssteder bidrager et faguddannet personale til barnet eller den unges udvikling og trivsel. Opholdstederne er godkendt til at modtage børn med handicap i anbringelse og yder en speicaliseret indsats, målrettet barnets særlige behov.

Netværkspleje

Barnet  eller den unge kan komme i pleje hos en person i sit netværk, som har lyst og overskud til at tage sig af barnet. Københavns Kommune skal godkende netværkspersonen, som bliver ansat med kontrakt. Netværkspersonen får ikke løn, men får dækket de udgifter, der følger med anbringelsen.