Netværksaflastning

Barnet  eller den unge kan komme i aflastning hos en person i sit netværk, som har lyst og overskud til at tage sig barnet i afgrænsede perioder. Københavns Kommune skal godkende netværkspersonen, som bliver ansat med kontrakt. Netværkspersonen får ikke løn, men får dækket de udgifter, der følger med aflastningsopholdene.
 

Aflastningsfamilie

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et ekstra barn eller ung i deres hjem. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender – eksempelvis hver anden eller hver tredje weekend og I nogle tilfælde også en hverdag i ugen og på kortere ferieophold. Københavns Kommune ansætter aflastningsfamilien og betaler løn og et beløb til ophold, kost og aktiviteter.

Socialpædagogisk opholdssted

På socialpædagogiske opholdssteder bidrager et faguddannet personale til barnet eller den unges udvikling og trivsel. Nogle opholdssteder tilbyder kun weekendaflastning, mens andre tilbyder ophold i længere afgrænsede perioder.

Aflastningsinstitution

Barnet eller den unge kan i en afgrænset periode komme på en aflastningsinstituion, hvor pædagoger, psykologer og andet fagpersonale kan bidrage til barnets eller den unges udvikling. Barnet bliver knyttet til en fast børnegruppe og passes af en fast personalegruppe.

Læs om kommunens aflastningsinstitutioner og døgntilbud 

 

Konkret godkendt aflastningsfamilie

Barnet eller den unge kan komme i aflastning hos en person eller familie, der er godkendt til at have netop jeres barn i aflastning, fordi der er et godt match mellem familiens kvalifikationer og dit barns behov. Det er Københavns Kommune, der godkender og ansætter familien/personen.