Hvordan foregår et foretræde?

Der afsættes 10 minutter til foretræde, hvor du kort kan fremføre synspunkter om en sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen. Den egentlige eventuelle politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede døre.

Hvordan får man foretræde?

Du kan kun få foretræde i den samme sag én gang. Anmodningen om foretræde skal være skriftlig og være Børne- og Ungdomsforvaltningen i hænde senest mandag kl. 9:00 i ugen hvor udvalgsmødet afholdes (se kontaktoplysninger nederst på siden). I enkelte tilfælde kan borgmesteren afvise et foretræde. Hvis det sker, får du en skriftlig begrundelse for det. Vær opmærksom på at der gælder særlige forhold hvis du er ansat i kommunen.

Der kan normalt maksimalt deltage 3 personer i et foretræde.