2014

Jesper Christensens udgifter i 2014 (i kr. inkl. moms)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Møder 

1.234 kr.

3.620 kr.

3.368 kr.

932 kr.2.099 kr.

1.247 kr.

1.750 kr.

   
   

 Rejser

 1.895 kr.

0 kr.

 1.895 kr.

 0 kr.

 0 kr.

4.519 kr.

2.087 kr.

         

 Telefon

 11 kr.

 0 kr.

 -616 kr.

 0 kr.

 113 kr.

 0 kr.

 0 kr.

         

 Borgmesterbil

 2.414 kr.

 1.435 kr.

 2.175 kr.

 2.731 kr.

 1.323 kr.

 2.190 kr.

 2.173 kr.

         

It

0 kr.

306 kr.

0 kr.

0 kr.

22.539 kr.

0 kr.

0 kr.

   
   

Taxa

 0 kr.

 1.503 kr.

 1.076 kr.

 1.251 kr.

 0 kr.

 2.438 kr.

0 kr.

         

Aviser

4.500 kr.

 699 kr.

 0 kr.

 0 kr.

 699 kr.

 0 kr.

 0 kr.

         

Øvrige

 1.700 kr.

562 kr.

13.700 kr.

 0 kr.

 - 462 kr.

 400 kr.

 -400 kr.


       


 I alt

 11.754 kr.

 8.125kr.

 21.598 kr.

 4.914 kr.

 26.311 kr.

 10.794 kr.

 5.610 kr.

         

Note:

I årets første tre måneder er betalt en række fakturaer, der vedrører tidligere socialborgmester Mikkel Warmings embedsperiode. Det gælder et samlet beløb på 14.709 kr. i januar, februar og marts måned, fordelt på posterne møder, telefon og diverse. Største enkeltpost er på 13.700 kr. til indramning af Mikkel Warmings borgmesterportræt.