Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021.

Du kan læse mere og finde ansøgningsskemaet her: https://aabenskole.kk.dk/

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Gode eksempler og samarbejdsguide

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen lavet samarbejdsguider. Her kan skoler og foreninger/kulturinstitutioner finde råd og vejledning til at opstarte samarbejde. Flere af samarbejdsprojekterne er samlet i eksempelkataloger, som løbende opdateres. Det kan være til god inspiration.

Samarbejdsguide skoler og kulturinstitutioner
Samarbejdsguide skoler og foreninger
Eksempelkatalog skoler og kulturinstitutioner
Eksempelkatalog skoler og foreninger

Er din forening klar til at samarbejde med folkeskoler?

Tæl hvor mange af nedenstående spørgsmål I kan svare ”ja” til, og se om I er klar til samarbejde med folkeskoler:

  • Har din forening lyst til at rekruttere flere nye børn?
  • Vil din forening gerne være mere kendt i lokalområdet?
  • Vil din forening gerne give børn ny læring og gode oplevelser?
  • Vil din forening gerne inspirere lærerne i nye læringsformer?
  • Vil din forening samarbejde med andre vigtige aktører i lokalsamfundet?

Ja til 1-2 spørgsmål
I er endnu ikke klar til samarbejde med en folkeskole.

Ja til 3 spørgsmål
I er meget tæt på at være klar til at samarbejde med en folkeskole.

Ja til 4 – 5 spørgsmål
I er fuldstændig klar til at samarbejde med en folkeskole. Det er bare om at komme i gang.

Læs mere om muligheder for samarbejde på denne side.

Åben Skole Portal

Åben Skole portalen er skolernes indgang til de kulturelle aktiviteter og tilbud, som kan integreres i undervisningen. Her kan lærerne få et overblik over udbudte aktiviteter med et læringsperspektiv og tilmelde sig direkte hos fx et kulturhus, et bibliotek eller et museum. Kulturinstitutioner kan få læringstilbud på portalen ved at gå ind på www.aabenskole.kk.dk og oprette sig som udbyder.

Undersøgelser om Åben Skole-samarbejde

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i foråret 2015 foretaget tre undersøgelser, der giver en status på kommunens arbejde med Åben Skole. Læs mere om undersøgelserne.

Yderligere information

Via nedenstående links kan du læse mere om folkeskolereformens indhold samt relevante indstillinger til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget:

Læs mere om folkeskolereformen på Undervisningsministeriets hjemmeside.