OBS: Samarbejdspuljen er tømt for 2019. Der er 1 mio. kr. i puljen igen i 2020. Der åbnes for nye ansøgninger primo december 2019.

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021.

Du kan læse mere og finde ansøgningsskemaet her: https://aabenskole.kk.dk/

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Åben Skole portalen er skolernes indgang til de kulturelle aktiviteter og tilbud, som kan integreres i undervisningen. Her kan lærerne få et overblik over udbudte aktiviteter med et læringsperspektiv og tilmelde sig direkte hos fx et kulturhus, et bibliotek eller et museum. Kulturinstitutioner kan få læringstilbud på portalen ved at gå ind på www.aabenskole.kk.dk og oprette sig som udbyder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i foråret 2015 foretaget tre undersøgelser, der giver en status på kommunens arbejde med Åben Skole. Læs mere om undersøgelserne.