Mødedato
29-04-2014 17:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Orientering om Kultur- og Fritidsforvaltningens arbejde med folkeskolereformen (2014-0065096)
5Brugerundersøgelse blandt folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenundervisning (2014-0065469)
6Orientering om status på det skærpede tilsyn med MUVE (2014-0064469)
7Budget 2015 (2014-0076633)
8Musikundervisning i Københavns Kommune (2014-0065245)
9Muligheder for driftstilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler (2014-0064963)
10B-sag: Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0052121)
11B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0052121)
12B-sag: Frister for ansøgning om lokaler og faciliteter for folkeoplysende foreninger i 2015 (2014-0064664)
13B-sag: Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2014-0064540)
14B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj 2014 (2014-0039555)
15Eventuelt