Mødedato
28-10-2013 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag om netværk for kulturudøvende foreninger i København (2013-0226454)
5Genoptagelse af tilskud til AOF København (2013-0230300)
6Regnskab for aftenskoler 2012 (2013-0223076)
7Fordeling af midler til energirenovering af foreningslokaler (2013-0179808)
8Takster og frister for folkeoplysende foreninger i 2014 (2013-0230802)
9Orientering om tilsyn med Aftenskolen på Nørrebro (2013-0156807)
10Nørrebronx. Regulering og tilbagebetaling af tilskud for 2012 og 2013 (2013-0230169)
11Valg til folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017 (2013-0230088)
12Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2013-0233311)
13Udviklingspuljen for børn og unge (2013-0228344)
14Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2013-0227341)
15Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde december 2013 (2013-43413)
16Eventuelt