Mødedato
25-10-2016 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om fortsættelse af bevilling til Kultur KBH (2016-0314182)
5Opfølgning på medlemsforslag om tilskudsudvikling indenfor den folkeoplysende voksenunderundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (2016-0352001)
6Gebyrmodel for voksne foreningsmedlemmers brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune - finansiering i 2016 (2015-0247999)
7Omfordeling 2016 på voksenundervisningsområdet (2016-0314022)
8Regnskab for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2015 (2016-0345607)
9Udviklingspuljen for børn og unge - revision af retningslinjer (2016-0323476)
10Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2016 (2016-0351540)
11Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0321840)
12Eventuelt ( )
13B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2016-0348454)
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2016-0252947)
15B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0321840)
16B-sag: Kommende sager ( )