Mødedato
25-10-2014 13:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Besparelse på lokaletilskud til aftenskoler (2014-0107156)
5Regnskaber for de frivillige foreninger for 2013 (2014-0191537)
6Regnskab for aftenskoler 2013 (2014-0196287)
7Copenhagen Music - Ændring af placering af hovedvirksomhed som aftenskole (2014-0153847)
8Ansøgning til udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler - Forprojekt til partnerskab (2014-0123997)
9Udnyttelse af idrætsfaciliteter i København (2014-0021028)
10Anmodning fra Jordemødrenes Aftenskoles om at modregne deres restance i 2014 i deres tilskud i 2015 (2014-0198193)
11Eventuelt
12B-sag: Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2014-0200436)
13B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0200443)
14B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2014 (2014-0039555)