Mødedato
24-10-2017 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag vedrørende lederuddannelse (2017-0324990)
5Status på det skærpede tilsyn med Copenhagen Lions (2017-0075896)
6Kontingentstøtteordning (2017-0320476)
7Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021 (2017-0319023)
8Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2017-0028997)
9Debatskabende aktiviteter i den folkeoplysende voksenundervisning (2017-0298760)
10Godkendelse af ny aftenskole (2017-0331756)
11Regnskab for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2016 (2017-0327539)
12Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler 2017 (2017-0264959)
13Udviklingspuljen for børn og unge 2017 (2017-0312217)
14Eventuelt ( )
15B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0312217)
16B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0312217)
17B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler. Oktober 2017 (2017-0330920)
18B-sag: Kommende sager ( )