Mødedato
24-05-2016 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4FOF Københavns indberetning af fiktiv undervisning og eneundervisning som instrumentalundervisning 2011-2014 (2016-0216637)
5Særligt lokaletilskud til aftenskoler med sårbare deltagere (2016-0216245)
6Analyse af spejder- og kulturforeninger (2016-0216359)
7Ændring af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København vedrørende gebyrmodel (2015-0247999)
8Orientering om halfordeling 2016 ( )
9Orientering om flytning af foreninger fra NEXS (2016-0222173)
10Godkendelse af nye aftenskoler pr. 1. juli 2016 (2016-0222484)
11Godkendelse af medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for perioden maj - december 2016 (2016-0220478)
12Ansøgning fra Aftenskolernes Samråd om afslutning af BOOST aftenskolen 2 (2016-0230377)
13Eventuelt ( )
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0217244)
15B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger om lokaler (2016-0221718)
16Kommende sager ( )