Mødedato
23-10-2012 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag om ændring af retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge (2012-147517)
5Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2012-146257)
6Udviklingspuljen for børn og unge (2012-140742)
7Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2012-144252)
8Evaluering af bookingperioden for fordeling af faciliteter (2012-146414)
9Takster og frister for folkeoplysende foreninger i 2013 (2012-147503)
10FORTROLIGT. Tilsynssag - anmodning om genoptagelse (2012-146442)
11Udpegning af to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Brugerudvalget i DGI-byen for perioden 2012-14 (2012-149298)
12Ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i København (2012-147685)
13Øget udlejning af egne lokaler (2012-141535)
14Genbehandling af Gigtskolens tilskud 2012 (2012-149038)
15Tilbagekaldelse af godkendelse af hobbybetonede foreninger (2012-150980)
16Kommende sager på FOU-møde i december 2012 (2012-26062)
17Eventuelt