Mødedato
23-02-2016 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af referat ( )
2Meddelelser ( )
3Godkendelse af dagsorden ( )
4Medlemsforslag om gebyrmodel for voksne foreningsmedlemmers brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune (2015-0247999)
5Drøftelse om haller der har ledige tider som følge af at tiderne ikke afsættes til private borgere (2016-0039244)
6Foreningslivet i København (2016-0032082)
7Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2015 (2016-0029812)
8Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for perioden marts-december 2016 (2016-0028070)
9Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for perioden marts-december 2016 (2016-0030330)
10Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0010220)
11Eventuelt ( )
12B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2016-0028444)
13B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2016-0010220)
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0010220)
15B-sag: Kommende sager ( )