Mødedato
22-04-2017 11:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om revision af retningslinjer for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2017-0180086)
5Anmodning fra Gigtskolen om at ændre tilbagebetaling for manglende handicaperklæringer (2017-0123794)
6Status på indhentelse af erklæring om indhentelse af børneattester fra lokaleforeninger i 2017 (2017-0120639)
7Orientering om idrætshallers indtægtskrav (2017-0125692)
8Orientering om status på det skærpede tilsyn med Copenhagen Lions (2017-0142521)
9Orientering om firmaidrættens anvendelse af faciliteter i Københavns Kommune (2017-0141851)
10Analysen af spejder- og kulturforeninger og anbefalinger herfra (2017-0001060)
11Godkendelse af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger. Perioden maj - december 2017 (2017-0120596)
12Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2017-0108598)
13Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0100594)
14Eventuelt ( )
15B-sag: Godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2017-0120587)
16B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2017 (2017-0100594)
17B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0100594)
18B-sag: Kommende sager ( )