3. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status på booking af offentlige faciliteter.

Forvaltningen orienterer om klage over fordeling af tider, jf. bilag 1.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  • Status på booking af offentlige faciliteter.
  • Klage over fordeling af tider. Forvaltningen har foretaget ny fordeling, som meddeles foreningerne.