10. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0069322)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Judoklubben Mitani

Judoklubben Mitani har fået bevilget 46.630 kr. til projektet "Fitnesstræning for unge ".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at rekruttere nye medlemmer i alderen 15 - 25 år. Samtidig skal projektet arbejde med fastholdelse, da medlemmerne i denne aldersgruppe ofte "falder fra", fordi andre interesser presser sig på.
Foreningen har erfaret, at en del medlemmer tiltrækkes af fitnesstræning. Foreningen vil med dette projekt implementere fitness som nyt tilbud i foreningen.
Aktiviteten vil foregå i foreningens lokaler en gang ugentligt + 15 weekendtræninger.
Foreningen forventer, at projektet vil fastholde nuværende medlemmer samt rekruttere 14 nye medlemmer.

Projektperioden er 2. april 2018 - 31. december 2018. 

2. Rollespilsfabrikken

Rollespilsfabrikken har fået bevilget 50.000 kr. til projektet "Vi Orker i Tingbjerg".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at rekruttere nye medlemmer til en ny aktivitet. Målgruppen er unge 13 - 17 årige drenge fra Tingbjerg med kontakt til Socialforvaltningen. Foreningen vil rekruttere drengene i samarbejde med Socialforvaltningen.
Aktiviteten er forberedelse til rollespil i form af syning og videreudvikling af kostumer. Aktiviteten vil foregå i foreningens lokaler i Brønshøj samt i Kulturhuset Pilegården. Dragterne skal bruges til Rollespil i Geelskov, hvor der i projektperioden skal laves rollespil en gang om måneden. Efter projektperioden vil dragterne blive brugt og de nye medlemmer deltage i foreningens almindelige rollespilsaktiviteter. 
Foreningen forventer at rekruttere 25 nye medlemmer og 10 frivillige instruktører via projektet.

Projektperioden er 22. februar 2018 - 22. april 2018. 

3. Amager ungdom og kulturforening

Amager ungdom og kulturforening har fået bevilget 67.500 kr. til projektet "Rekruttering af nye medlemmer".

Formål og målgruppe

Projektet har til formål at rekruttere nye medlemmer og ledere til foreningens aktiviteter. Målgruppen spænder over 4 grupper - børn i alderen 4 - 7 år, 8 - 12 år, 13 - 17 år og fra 18 år og opefter.
Foreningen vil rekruttere ved besøg i hjemmene og besøg på forældrenes arbejdspladser. Herudover vil projektet i samarbejde med Gadeplanen blive udbudt der, hvor de unge opholder sig i nærmiljøet.
Aktiviteterne består af rollespil og fodbold. Desuden bliver der afviklet forskellige aktiviteter, hvis formål er at skabe et godt socialt samvær medlemmerne imellem.
Aktiviteterne afvikles i foreningens lokaler samt på de kommunale faciliteter, foreningen har fået tildelt.
Foreningen forventer at rekruttere 20 nye medlemmer og 20 nye frivillige ledere via projektet.

Projektperioden er 1. april - 21. december 2018.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

Der er til dette møde et projekt med et forbrug på 27.500 kr., og der er meddelt tre administrative bevillinger med et samlet forbrug på 164.130 kr. 

Rest på budget efter møde i FOU 6. marts 2018                 2.095.114 kr. 
Indstillet til dette møde       27.500 kr.
Administrative bevillinger     164.130 kr.
Rest på budget  1.903.484 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                     /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.