11. B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0069322)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. Børn & Balance

Børn og Balance har søgt om tilskud til projekt "Akroyoga som læringsredskab".

Projektet retter sig mod elever fra 7. - 10. klassetrin og deres lærere. Formålet er at introducere dem for akroyoga . Børn og Balance er en privatejet virksomhed.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt Børn og Balance afslag, da Udviklingspuljen for børn og unge ikke støtter en kommerciel virksomhed. 

2. Vesterbrospejderne

Vesterbrospejderne har søgt om tilskud til projekt "Hvervekampagne for flere spejderledere til Vesterbrospejderne".

Projektets formål er at skaffe flere frivillige spejderledere til foreningen. Projektet omfatter udelukkende PR, der skal appellere til kommende ledere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da projektet ikke indeholder aktiviteter for målgruppen. 

3. Copenhagen Falcons

Copenhagen Falcons har søgt om tilskud til projekt "Rekruttering af 11 - 15 årige til relativt nystartet ishockeyklub".

Projektets formål er at rekruttere nye medlemmer. Foreningen mangler udstyr til udlån og søger Udviklingspuljen om midler hertil. I oktober 2017 fik foreningen 78.700 kr. i tilskud til projekt "Rekruttering til den nystartede ishockeyklub Copenhagen Falcons". Tilskuddet blev givet til indkøb af rekvisitter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da projektets budget stort set udelukkende omhandler indkøb af materialer/spillerudstyr.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.