2. Godkendelse af referat

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Referatet fra mødet den 6. marts 2018 blev godkendt.