9. Eventuelt

Beslutning

Martin Duus omdelte Samrådets årsrapport 2017 og fortalte om hovedpunkterne, herunder Spejdernes lejr 2017.

Forvaltningen oplyste, at debatskabende aktiviteter på voksenundervisningsområdet vil komme på udvalgets dagsorden til et kommende møde.

Forvaltningen oplyste på forespørgsel, at offentlige faciliteter vil være lukkede under eventuel strejke og/eller lockout.

Flere medlemmer af udvalget takkede for en vel gennemført studietur.