6. Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger maj - december 2018 (2018-0103104)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlemstilskud og lokaletilskud fra fire tidligere godkendte foreninger og tre nye foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2018 samt hyttetilskud, jf. bilag 1, og 
  2. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på medlemstilskud til én forening og afslag på både medlems- og lokaletilskud til to foreninger.

Problemstilling

Tre tidligere godkendte foreninger har søgt om medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2018 og en tidligere godkendt forening har søgt om hyttetilskud. To nye foreninger har søgt om godkendelse samt medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2018, og endelig har to nye foreninger søgt om både medlems- og lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8, jf. § 35, stk. 2, tilskud til foreninger.

Løsning

To tidligere kendte foreninger og to nye foreninger indstilles til medlemstilskud for perioden 1. maj - 31 december 2018, og en tidligere kendt forening indstilles til hyttetilskud, jf. bilag 1.

En tidligere godkendt forening, EternalMagic, indstilles til afslag på medlemstilskud, da foreningen ikke har kontinuerlige aktiviteter, jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, 4.2.1. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udbredelsen af DCIs Eternal-Magic formater. Foreningens aktiviteter er event-baserede, og desuden står foreningen for at arrangere turneringer.

En ny forening, Interkulturelt Kvinderåd, indstilles til afslag på godkendelse samt medlems- og lokaletilskud, da foreningen ikke er en lokalforening. De har ikke folkeoplysende aktiviteter, men rådgivning og vejledning. Endelig har foreningen primært andre foreninger og ikke enkeltpersoner som medlemmer.

En ny forening, Små Stjerner, indstilles til afslag på godkendelse samt medlems- og lokaletilskud. Foreningen er et dagtilbud til børn, der ikke er i institution og har aktivitet 25 timer om ugen, hvoraf kun én time er aktiviteter, der kan anses som folkeoplysende.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 4. december 2017 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2018 fordelt på medlems- og lokaletilskud:

Medlemstilskud i kr.

 

Afsat buffer

899.240

Indstilling på marts mødet

153.912

Indstilling på april mødet

26.657

Rest for medlemstilskud 2018

718.671

Lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

 

Afsat buffer

1.969.317

Indstilling på marts mødet

37.193

Indstilling på april mødet

16.981

Rest for lokaletilskud inkl. hyttetilskud for 2018

1.915.143

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddene vil blive udbetalt i to rater, når de enkelte foreninger har bekræftet, at de har facilitetstider til rådighed til deres aktiviteter.

 

Mads kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Indstillingen blev godkendt.