Mødedato
21-04-2018 13:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Godkendelse af referat
3 Meddelelser
4 Høring over Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2019 (2018-0106081)
5 Aftenskoleanalysen og anbefalinger herfra (2018-0097125)
6 Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger maj - december 2018 (2018-0103104)
7 Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler, april 2018 (2018-0103115)
8 Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0069322)
9 Eventuelt
10 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0069322)
11 B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0069322)
12 B-sag: Kommende sager