Mødedato
20-10-2015 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Folkeoplysning 2020
5Ansøgning om dispensation for tilbagebetaling af tilskud som følge af fejl og mangler i tilskudsregnskab (2015-0229332)
6Revision af retningslinjer for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2015-0223370)
7Indstilling om tilbagebetaling af acontotilskud udbetalt til Qaran i 2011, 2012 og 2013 (2015-0215118)
8Regnskab for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2014 (2015-0214852)
9Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2014 (2015-0186723)
10Udviklingspuljen for børn og unge (2015-0214011)
11Udviklingspuljen for børn og unge - nye initiativer (2015-0214011)
12Eventuelt
13B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger om lokaler (2015-0222179)
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2015-0214011)
15B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2015 (2014-0039555)