5. Godkendelse af ny aftenskole (2018-0134373)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af ny aftenskole pr. 1. september 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender en ny folkeoplysende voksenundervisningsforening, Koreansk Kulturcenter, samt godkender et tilskud på 77.713,88 kr. for perioden 1. september  - 31. december 2018 med et foreløbigt tilsagn på 15.000,- kr.

Problemstilling

Koreansk Kulturcenter søger om godkendelse som folkeoplysende voksenundervisningsforening (aftenskole) pr. 1. september 2018.

Løsning

Koreansk Kulturcenter lever op til de i folkeoplysningsloven fastsatte krav til folkeoplysende foreninger, der vil udbyde voksenundervisning og indstilles derfor til godkendelse.

Koreansk Kulturcenters primære formål er at forestå voksenundervisning, foredrag og debat indenfor folkeoplysningens rammer i koreansk sprog og kultur samt skabe kulturudveksling og kulturforståelse.

Koreansk Kulturcenter indstilles til et foreløbigt tilskudstilsagn på 15.000 kr. til løntilskud inklusiv tilskud til debatskabende aktiviteter. Derudover indstilles, at det resterende tilskud for perioden 1. september - 31. december 2018 på 62.713,88 kr. samt PEA-tilskud efter regning udbetales, når foreningen har dokumenteret forbruget af de 15.000 kr.

Økonomi

Der udbetales 15.000 kr. til aftenskolen ved godkendelsen. Herefter udbetales 62.713,88 kr. i endeligt tilskud, når skolen har aflagt regnskab for forbruget af det foreløbige tilskud.

Beløbene tages fra den afsatte buffer på 400.000 kr. på voksenundervisningsområdet (IM 3.38.72). Det resterende beløb anvendes i omfordeling 2018.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningen Folkeoplysningsudvalgets beslutning samt tilbyder foreningen rådgivningsmøde for nye foreninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                       / Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.