1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen og Caroline Stage Olsen.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Charlotte Lorenzen, Kåre Emtoft, Camilla Strandskov (for Ole Sørensen), Peter Hollbaum-Hansen, Torben Engberg og Gitte Pedersen (for Vibeke Jessen).

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Caroline Møller Jensen, Martin Duus, Flemming Jensen (for Peter Kjøller), Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Følgende havde meldt afbud:

Christopher Røhl Andersen, Jakob Gorm, Jonas Bjørn Jensen, Maria Frej, Susan Hedlund, John Kalo, Ole Sørensen, Vibeke Jessen og Peter Kjøller.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Viggo Brøndegaard ønskede dagsordenens punkt 17 gjort til A-sag.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.