3. Godkendelse af kommissorium for referencegruppen vedrørende nyt bookingsystem (2018-0142630)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til kommissorium for referencegruppen vedrørende nyt bookingsystem.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender kommissorium for referencegruppen vedrørende nyt bookingsystem, jf. bilag 1.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2018 at nedsætte en referencegruppe, der skal følge forvaltningens arbejde med nyt bookingsystem.

Løsning

Referencegruppen holdt møde den 29. maj 2018. Gruppen blev enig om kommissorium og blev orienteret om status på implementeringen af det nye bookingsystem (bilag 2).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter arbejdet med implementeringen af det nye bookingsystem. Referencegruppen orienteres løbende og Folkeoplysningsudvalget på foreløbigt hvert møde i 2018.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.