15. B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0114766)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager det administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. Vanløse Floorball

Vanløse Floorball har søgt om tilskud på 45.000 kr. til projekt "Flere Floorball børn i Vanløse".
Foreningen startede i 2015 et projekt på Kirkebjerg Skole. Der er nu så stor tilslutning, at foreningen mangler rekvisitter til holdene.
Projektets formål er at indkøbe bander og floorballstave.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da Udviklingspuljen for børn og unge ikke støtter drift af foreningens eksisterende hold.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.