13. B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2018-0134541)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. SUKA

SUKA har fået en bevilling på 28.755 kr. til projektet "Mental sundhed for Alle".

Formål og målgruppe

Projektets overordnede formål er at udvikle en sommerbootcamp til borgere med handicap, der ofte er overset i forhold til de mere traditionelle aktiviteter, der udbydes i sommerperioden.
Projektet udvikles og afvikles i et samarbejde mellem de tre aftenskoler SUKA, Økologisk Aftenskole og IOF. Aktiviteterne sammensættes ud fra de tre aftenskolers erfaringer på hvert sit felt.
Selve campen afvikles i uge 26, og aktiviteterne er "udeliv", "økologi", "stranddag", "naturliv" og "velvære og hygge".
Aftenskolerne forventer at kunne udvikle en sommerbootcamp, der kan blive en årlig tilbagevendende aktivitet.
Der vil ikke kunne søges midler fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler til campen i 2019 og fremover.

Projektperioden er 1. maj 2018 - 1. november 2018. 

2. AOF Frederiksberg-København

AOF har fået en bevilling på 80.125 kr. til projektet "Inklusion af psykisk sårbare i aftenskolen".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at afprøve, hvordan psykisk sårbare borgere vil deltage, og hvordan de vil kunne fastholdes i aftenskoleaktiviteter. Projektet gennemføres i samarbejde med en række organisationer, der har daglig kontakt med denne gruppe borgere.
Aktiviteterne skal afvikles i Kulturhuset Tomsgårdsvej, hvor der er andre daglige aktiviteter for områdets borgere.
Nordvest er et område med lav deltagelse i aftenskoleundervisning, hvorfor det er oplagt at rekruttere fra et lokalt sted, hvor borgerne færdes.
Der vil blive igangsat mindst 5 aktiviteter sammensat efter brugernes ønsker.

Projektperioden er 1. april 2018 - 31. december 2018.

Økonomi

Udviklings- og Aktivitetspuljen for aftenskoler har i 2018 et budget på 810.000 kr.

Der er til dette møde indstillet 1 projekt med et forbrug på 221.250 kr., og der er meddelt 2 administrative bevillinger med et samlet forbrug på 108.880 kr.

Der er herefter forhåndsgodkendt 1 projekt i 2018 med et forventet forbrug på 133.875 kr. 

Budget 2018  810.000 kr. 
Studieskolen (rest af bevilling)  86.750 kr.
Indstillet til dette møde   221.250 kr.
Administrative bevillinger   108.880 kr.
Rest på budget  393.120 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.