Mødedato
19-06-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser
3 Godkendelse af kommissorium for referencegruppen vedrørende nyt bookingsystem (2018-0142630)
4 Ansøgning om dispensation for indhentelse af handicaperklæringer for 2019 fra FOF (2018-0074192)
5 Godkendelse af ny aftenskole (2018-0134373)
6 Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2017 (2018-0151236)
7 Omfordeling voksenundervisning 2018 (2018-0117026)
8 Godkendelse af foreninger, der søger tilskud maj - december 2018 (2018-0147368)
9 Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2018 (2018-0134541)
10 Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0114766)
11 Eventuelt
12 B-sag: Godkendelse af referat
13 B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2018-0134541)
14 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0114766)
15 B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0114766)
16 B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler, Juni 2018 (2018-0146502)
17 Kommende sager