13. Ansøgning om lokaletilskud fra Musikforeningen Vesterbro (MUVE) (2019-0133373)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Musikforeningen Vesterbro (MUVE) om dækning af udgifter til leje af øvelokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at forvaltningen skal beregne og udbetale lokaletilskud til Musikforeningen Vesterbro efter de gældende retningslinjer.

Problemstilling

Musikforeningen Vesterbro har fremsendt ansøgning om dækning af lejeudgifter til øvelokale-pavillion i Nordhavn.

Løsning

Musikforeningen Vesterbro er umiddelbart vurderet berettiget til at modtage lokaletilskud efter de almindelige retningslinjer herfor.

Forvaltningen mangler imidlertid oplysninger (blandt andet endelig lejekontrakt) for at kunne beregne tilskuddet.

Ansøgningen er indgået rettidigt og forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget beslutter, at forvaltningen skal færdigbehandle ansøgningen og udbetale tilskud efter de gældende retningslinjer.

Økonomi

Tilskuddet ydes af bufferen afsat til lokaletilskud.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Musikforeningen Vesterbro udvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                             /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.