14. Medlemsforslag om at forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan lokale aktører kan inddrages i lokalefordelingen på Nørrebro

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte medlemsforslaget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Maria Frej (F) har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni 2019:

Det foreslås,

  1. at Folkeoplysningsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan opgaven med koordinering af folkeoplysende aktiviteter på Nørrebro kan udlægges til Nørrebro lokaludvalg, der i forlængelse heraf kan udlicitere det daglige, løbende arbejde til Nørrebro Idrætsråd.

Motivering

Nørrebro har, ligesom andre bydele, knaphed med hensyn til idrætsfaciliteter, til at dække behovene hos de ca. 80.000 Nørrebro-borgere. Lokalt har man dog gjort sig en række erfaringer der viser, at man kan anvende de idræts- og fritidsfaciliteter, der findes på Nørrebro i forhold til børn og unge bedre, end det sker i dag. Dette ønskes undersøgt nærmere i en forsøgsperiode, ud fra en målrettet, strategisk indsats, med det formål at flere børn og unge inkluderes i et aktivt foreningsliv.

 

Beslutning

Udvalget drøftede forslaget.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Udvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan lokale aktører i en forsøgsperiode, under iagttagelse af blandt andet styrelsesvedtægten, folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, kan inddrages yderligere i forbindelse med fordelingen af faciliter på Nørrebro.