9. Ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om dækning af merudgift (2018-0281939)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om dækning af merudgift til gennemgang af lønudbetalinger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om dækning af udgifter for 33.825 kr. i forbindelse med lønindberetning, da der ikke er afsat midler til formålet på udvalgets budget.

Problemstilling

Skolen for Apopleksi- og Afasiramte har oplyst, at de har haft ekstra udgifter for 33.825 kr. til indberetning af lønudgifter i forbindelse med at satserne i DoCAS ikke har været opdateret rettidigt.

Løsning

Forvaltningen orienterede på mødet den 5. april 2019 Folkeoplysningsudvalget om, at der havde været fejl i det tilskudsadministrative system til aftenskolerne DoCAS blandt andet på grund af hacker-angreb. Derudover har løntaksterne for 2018 ikke været korrekt opdateret i DoCAS. Dette har betydet, at de aftenskoler, der får administreret kursus og løn gennem DoCAS og Dansk Oplysningsforbund, er blevet bedt om at kontrollere den indberettede løn i DoCAS i forhold til den udbetalte løn fra Dansk Oplysningsforbund. Opgaven har skullet løses manuelt i den sidste halvdel af marts 2019.

Ansøgningen indstilles til afslag, da forårets flere udfordringer må betragtes som en art force majeure, der har ramt både aftenskoler og forvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Skolen for Apopleksi- og Afasiramte udvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                               /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.