15. Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningen under pkt. 1.

Problemstilling

En forening søger om midler til første år af et toårigt projekt.

Løsning

1. Global Kidz

Global Kidz søger en bevilling på 90.000 kr. som støtte til første år af det toårige projekt "Dans med Global Kidz på Amager". Til projektets andet år vil foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om 100.000 kr.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at rekruttere medlemmer via et målrettet foreningstilbud på Amager. Rekrutteringen vil ske via danseworkshops på institutioner, skoler, kulturhuse og i forbindelse med lokale events. Målgruppen er børn i alderen 3 - 13 år og foruden rekruttering, fokuserer projektet på fastholdelse af foreningens nuværende medlemmer samt et ønske om at udvikle netværket af frivillige på Amager.
Da foreningens erfaringer viser, at forankring af nye tiltag først sker efter et par år, er projektet tilrettelagt som 2-årigt.
Foreningen forventer 40 nye medlemmer, 10 nye frivillige og etablering af 4 nye hold efter endt projektperiode.

Varighed

Projektperioden er fra 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 90.000 kr. 

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har  i 2019 et budget på 4.795.309 kr.

Der er til dette møde et projekt med et forbrug på 90.000 kr. og der er meddelt 6 administrative bevillingen med et samlet forbrug på 282.537 kr.  

Rest på budget efter FOU           4.513.247 kr. 
Indstillet til dette møde         90.000 kr.
Administrative bevillinger       282.537 kr.
Rest på budget    4.140.710 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                         Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.