18. Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Brønshøj Judo Club

Brønshøj Judo Club har fået bevilget 23.000 kr. til projektet "Motorik på Brønshøj Fritidshjem". Midlerne skal anvendes til løn.

Formål og målgruppe

Projektets mål er at rekruttere nye medlemmer. Børnene rekrutteres via et samarbejde med Brønshøj fritidshjem, hvor foreningen vil tilbyde motorikaktiviteter på fritidshjemmet. I løbet af projektperioden vil foreningen få interesserede børn videre til foreningens motorikhold eller andre hold. Aktiviteten skal foregå i multisalen på Brønshøj skole, hvor fritidshjemmet er beliggende.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 15 - 30 medlemmer.

Projektperioden er fra 19. marts 2019 til 18. marts 2020. 

2. Boldklubben Frem

Boldklubben Frem har fået bevilget 64.500 kr. til projektet "Væksthus i FREM". Midlerne skal anvendes til projektlederløn 54.000 kr., brætspil 500 kr. og playstation, skærm og spil 10.000 kr.

Formål og målgruppe

Foreningen ønsker med dette projekt at tilbyde børn og unge i aldersgruppen 10 - 16 år et "værested", hvor de sammen kan mødes før og efter træning. Ideen udspringer af, at der i foreningen er en stigende tendens til, at medlemmerne kommer omklædt og vælger at tage badet efter kampen derhjemme. Med dette projekt forventer foreningen at kunne styrke det sociale sammenhold og dermed fastholde aldersgruppen.
Målgruppen vil primært være nuværende medlemmer, men det forventes samtidig at tilbuddet vil kunne medvirke til medlemsforøgelse.
Foreningen forventer at kunne fastholde nuværende medlemmer samt rekruttere 25 nye medlemmer.

Projektperioden er fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. 

3. Rollespilsfabrikken

Rollespilsfabrikken har fået bevilget 40.000 kr. til projektet "Tyvenes by". Midlerne skal anvendes til kostumer 22.000 kr., materialer til scenografi 8.000 kr., tryksager 5.000 kr. og materialer til udstyr i forbindelse med workshop 5.000 kr.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at rekruttere børn og unge, der spiller rollespil i ungdomsinstitutioner. Den primære målgruppe er børn i alderen 10 - 18 år samt frivillige i alderen 18 - 30 år. Den sekundære målgruppe er pædagogerne på institutionerne.
Foreningen samarbejder med Børneringen, der er en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge.
Projektet består at 2 dele. Workshops til unge på institutioner og rollespillet "Tyvenes by".
Foreningen forventer en medlemstilgang på 150, samt 90 nye frivillige.

Projektperioden er fra 1. april 2019 til 30. august 2019. 

4. Akroyoga for børn og unge

Akroyoga for børn og unge har fået bevilget 91.000 kr. til projektet "Etablering af forening". Midlerne skal anvendes til projektlederløn 74.000 kr., samt indkøb af instrumenter, sangbøger, underlag og materialer 17.000 kr.

Formål og målgruppe

Projektets mål er at rekruttere medlemmer til den nystiftede forening Akroyoga for børn og unge. Akroyoga kombinerer yogaens nærvær med akrobatikkens samvær. Der trænes ikke bare fleksibilitet, styrke og balance, men også træningspartnernes evne til at samarbejde.
Foreningen vil holde udendørs events henover foråret, blandt andet på Islands Brygge og i Kongens Have. Herudover samarbejder foreningen med Akroyoga København, der er en forening for voksne. Mange af deres medlemmer har børn, der ønsker at gå til Akroyoga. Undervisning vil ske på Den Classenske Legatskole.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 80 medlemmer under 25 år samt 15 frivillige.

Projektperioden er fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.   

5. Christianshavns Skoles Rugbyklub / NANOK

NANOK har fået bevilget 9.662 kr. til projektet "Ungdomsbestyrelse Christianshavns Skole Rugby / Nanok". Midlerne skal anvendes til print, tacklepuder, måtter, bælter/flag og bolde.

Formål og målgruppe

Foreningens nydannede ungdomsbestyrelse vil med dette projekt rekruttere børn i alderen 6 - 10 år. Børnene rekrutteres via samarbejde med Christianshavns Skoles fritidsinstitution og aktiviteten afvikles en gang ugentligt på Holmen. Herudover vil ungdomsbestyrelsen afvikle sociale arrangementer med henblik på fastholdelse.
Foreningen forventer at få 20 nye medlemmer samt 10 frivillige via projektet.

Projektperioden er fra 11. april 2019 til 31. oktober 2019. 

6. Street Society

Street Society har fået bevilget 54.375 kr. til projektet "Fra deltagere til medlemmer i Street Society". Midlerne skal anvendes til projektlederløn.

Formål og målgruppe

Foreningen vil med dette projekt skabe et sundt og positivt fællesskab for børn og unge via street aktiviteter. Visionen er at skabe indsatser i tæt fællesskab med relevante aktører og skabe positive rollemodeller i de forskellige bydele. Målgruppen er 13 - 18 årige børn, der ikke tidligere har taget del i foreningslivet. Projektet vil afholde ugentlige træninger i 10 bydele, samt afholde 10 workshops og turneringer.
Foreningen forventer at få 50 nye medlemmer samt 10 nye frivillige via projektet.

Projektperioden er fra 3. juni 2019 til 20. december 2019. 

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har  i 2019 et budget på 4.795.309 kr.

Der er til dette møde et projekt med et forbrug på 90.000 kr. og der er meddelt 6 administrative bevillingen med et samlet forbrug på 282.537 kr. 

Rest på budget efter FOU 4.513.247 kr.
Indstillet til dette møde      90.000 kr.
Administrative bevillinger    282.537 kr.
Rest på budget 4.140.710 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.