12. Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2019, perioden maj - december (2019-0117143)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlems- og lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud til tre godkendte foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 2. at Folkeoplysningsudvalget godkender lokaletilskud til to godkendte foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 3. at Folkeoplysningsudvalget godkender korrektion af medlemstal og dermed ændret medlemstilskud for en godkendt forening, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender indstilling i dagsordenens punkt 11,
 4. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på korrektion af medlemstal og dermed ændret medlemstilskud for en godkendt forening, såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke godkender indstilling i dagsordenens punkt 11,
 5. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for to nye foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2019, og
 6. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på lokaletilskud til én godkendt forening, jf. bilag 1.

Problemstilling

 1. Tre godkendte foreninger har søgt medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2019.
 2. To godkendte foreninger søger tilskud til hytteleje for 2019.
 3. En godkendt forening indstilles enten til godkendelse eller afslag på korrektion af medlemstal og ændret medlemstilskud, afhængig af udvalgets beslutning under dagsordenens punkt 11.
 4. To nye foreninger har søgt om godkendelse som folkeoplysende foreninger og medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2019.
 5. En godkendt forening indstilles til afslag på ansøgning om lokaletilskud, da der er tale om to enkeltstående arrangementer, som foreningen ville kunne have fået stillet gratis til rådighed på kommunale skoler, såfremt der var søgt om dette.

Løsning

 1. Tre godkendte foreninger har søgt medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2019 og indstilles til godkendelse.
 2. To godkendte foreninger har søgt om tilskud til hytteleje i 2019 og indstilles til godkendelse.
 3. En godkendt forening har søgt om korrektion af medlemstallet og dermed ændret medlemstilskud, og indstilles til godkendelse, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender indstilling i dagsordenens punkt 11.
 4. En godkendt forening har søgt om korrektion af medlemstallet og dermed ændret medlemstilskud, og indstilles til afslag, såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke godkender indstilling i dagsordenens punkt 11.
 5. En godkendt forening har søgt om lokaletilskud til to enkeltarrangementer. Ifølge retningslinjerne ydes tilskud, såfremt kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed. Såfremt der var ansøgt, kunne foreningen have fået stillet lokaler til rådighed på en kommunal skole, og der indstilles derfor til afslag på ansøgningen.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 3. december 2018 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2019 fordelt på medlems- og lokaletilskud.

Medlemstilskud i kr.

 

Afsat buffer

914.580

Indstilling på møde i februar

38.979

Indstilling på møde i april

367.681

Indstilling på møde i juni

99.402

Rest for medlemstilskud i kr.

408.518

 

Lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

 

Afsat buffer

2.086.254

Indstilling på møde i februar

0

Indstilling på møde i april

140.114

Indstilling på møde i juni

9.233

Rest for lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

1.936.907

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddene vil blive udbetalt i to rater, når de enkelte foreninger har bekræftet, at de har facilitetstider til rådighed til deres aktiviteter, og tilskudsbetingelserne er tiltrådt.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.