17. Godkendelse af referat

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.