7. Stevnsgade Basketball - tilbagebetalingsaftale og tildeling af tider (2018-0222245)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til det videre forløb vedrørende Stevnsgade Basketball.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget beslutter, at forvaltningen skal indgå tilbagebetalingsaftale, der løber højst 10 år og omfatter Stevnsgade Basketballs fulde gæld til Københavns Kommune, med Stevnsgade Basketball, og
  2. at forvaltningen, når der er indgået tilbagebetalingsaftale, fremsender bookingbeviser til Stevnsgade Basketball.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget er tidligere blevet orienteret om og har taget stilling til situationen i Stevnsgade Basketball den 4. september 2018 og den 5. februar 2019. Forvaltningen har anmodet Stevnsgade Basketball om at indsende likviditetsbudget, hvori tilbagebetaling af den fulde gæld på 822.276 kr. over en periode på højst 10 år til Københavns Kommune indgår.

Løsning

Forvaltningen orienterede den 4. september 2018 udvalget om uregelmæssigheder i forbindelse med Stevngade Basketballs afrapportering og regnskabsaflæggelse for et projekt, der havde modtaget støtte fra Udviklingspuljen for børn og unge. Forvaltningen stoppede på baggrund af uregelmæssighederne alle udbetalinger til foreningen den 17. august 2018 og politianmeldte samme dag muligt dokumentfalsk.

Udvalget blev på møde den 5. februar 2019 orienteret om Intern Revisions rapport vedrørende Stevnsgade Basketball, og om at rapporten var sendt til politiet for vurdering af eventuel yderligere efterforskning og til SKAT for vurdering af eventuelle skatteretlige konsekvenser. Forvaltningen har siden bistået politiet med oplysninger om ansøgninger, regnskaber, medlemstal og lignende. SKAT har ikke henvendt sig til forvaltningen. Begge sager pågår fortsat.

Stevnsgade Basketball har nu fremsendt likviditetsbudget (bilag 1), som efter forvaltningens opfattelse kan danne grundlag for en aftale om tilbagebetaling af foreningens gæld til Københavns Kommune.

Forvaltningen har indkaldt Stevnsgade Basketballs bestyrelse til møde blandt andet med henblik på at indgå aftale om tilbagebetalingen.

Stevnsgade Basketball har som kommunens øvrige foreninger søgt om tider i forbindelse med ansøgningsrunden vedrørende indendørs faciliteter. Ansøgningen er indgået i fordelingen, og tider er reserveret ud fra de generelle fordelingskriterier.

Forvaltningen kan, hvis udvalget godkender indstillingen, indgå aftale med Stevnsgade Basketball om tilbagebetaling af foreningens gæld og fremsende bookingbeviser til foreningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen arbejder på baggrund af udvalgets beslutning videre på en løsning med Stevnsgade Basketball.

 

Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.