2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status på indførelsen af gebyr.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  1. Status på indførelsen af gebyr. Sagen har været behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget og skal endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2019. Forvaltningen udsender yderligere information, når ordningen skal implementeres.
  2. Status på booking. Fordelingen af indendørs tider er den første i tre år. Sammen med indførelsen af et nyt bookingsystem har det som forventeligt medført forskellige udfordringer. De sidste bookingbeviser er netop udsendt, og forvaltningen vil henover sommeren dels samle op på erfaringer, klager og andet relevant, dels evaluere forløbet. Forvaltningen vil herefter forelægge opsamlingen for Folkeoplysningsudvalget på mødet i september.