6. Nabo Østerbros Oplysningsforbund - opfølgning på skærpet tilsyn (2018-0260220)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til konsekvenserne af lukningen af Nabo Østerbros Oplysningsforbund.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at Nabo Østerbros Oplysningsforbunds restgæld til Københavns Kommune afskrives som uerholdelig.

Problemstilling

Udvalget godkendte på sit møde den 9. oktober 2018, at Nabo Østerbros Oplysningsforbund var sat under skærpet tilsyn. Aftenskolen har efterfølgende måttet standse sine aktiviteter og er lukket.

Løsning

Nabo Østerbros Oplysningsforbund opløste sig selv på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. februar 2019, jf. bilag 1.

Forvaltningen fremsendte herefter krav om tilbagebetaling af tilskuddene for årene 2015-2018, i alt 755.314 kr., da der ikke var aflagt fyldestgørende regnskab herfor.

Nabo Østerbros Oplysningsforbund har søgt hjælp hos Dansk Oplysningsforbund, som over for forvaltningen har oplyst, at Nabo Østerbros Oplysningsforbund har gennemført undervisning i de år, der ikke er aflagt fyldestgørende regnskaber, og at aflønningen er forestået af Dansk Oplysningsforbund, som således om nødvendigt kan dokumentere dette. Der er således ikke tale om, at Nabo Østerbros Oplysningsforbund ikke har gennemført aftenskolevirksomhed, men om at der ikke er ført og dokumenteret et tilstrækkeligt regnskab.

Dansk Oplysningsforbund har videre oplyst, at aftenskolens resterende midler - 17.306 kr. - er overført til en mellemregningskonto hos Dansk Oplysningsforbund.

Dansk Oplysningsforbund har registreret yderligere en kreditor. Da yderligere sagsbehandling og revision ikke kan antages at tilvejebringe yderligere midler har Dansk Oplysningsforbund foreslået, at sagen afsluttes med at 16.333 kr. overføres til Københavns Kommune og resten til Nabo Østerbros Oplysningsforbunds anden kreditor.

Forvaltningen er enig i Dansk Oplysningsforbunds konklusion og løsningsforslag og foreslår at restgælden afskrives.

Økonomi

Nabo Østerbros Oplysningsforbunds restgæld afskrives som uerholdelig.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Dansk Oplysningsforbund Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.