19. Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0137708)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. Økonomisk Løbeklub

Økonomisk Løbeklub har søgt om tilskud på 4.070 kr. til projekt "Løbeture med Økonomisk Løbeklub".

Projektets målgruppe er økonomistuderende på Københavns Universitet. Formålet er at gennemføre en ugentlig løbetur og skaffe midler til indkøb af løbetrøjer og reflekser samt midler til at tilmelde tre hold til DHL-stafetten i Fælledparken i august 2019.
Formål og målgruppe ligger udenfor retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt foreningen afslag. 

2. Forening for Heltetræning

Forening for Heltetræning har søgt om tilskud på 30.000 kr. til projektet "Heltetræning".

Projektet afsluttes med et to-dages event, der stort set er identisk med projekt "Ridder og Ridderlighed", som Udviklingspuljen støttede i 2018.
Udviklingspuljen for børn og unge kan ikke yde støtte til foreningers tilbagevendende events.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt foreningen afslag. 

3. Fotografikkollektivet Community Limited

Fotografikkollektivet Community Limited har søgt om tilskud på 107.500 kr. til projektet "Foto med omtanke: Redigering af smartphone fotografering". Der søges tilskud til løn og materialer.

Projektets målgruppe er elever fra 7. - 9. klassetrin i 83 folkeskoler. Åben Skole har haft samarbejde med stifteren af fotografikkollektivet, der har gennemført en række workshops i skoleregi.
Projektet er rettet mod folkeskolen, skal give de unge bedre færdigheder i forhold til at fotografere med smartphone og munder ud i en udstilling, hvor eleverne vil vise deres fotografier.
Projektets formål ligger udenfor retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt fotografikkollektivet afslag. 

4. SexForum Teater

Sexforum Teater har søgt om tilskud på 32.013 kr. til projektet "666 - SexForum Teater". Der søges tilskud til løn.

SexForum Teater er et innovativt seksualundervisningsprojekt, der gennem afvikling af workshops skal give børn i alderen 13 - 16 år et naturligt forhold til krop, køn og sex. I første omgang er målgruppen elever fra Skolen på Islands Brygge, og initiativet skal betragtes som en afløsning for folkeskolens traditionelle seksualundervisning, der har ringe prioritet for tiden. SexForum Teaters vision er en landsdækkende indsats inden for et par år.
Projektets formål ligger udenfor retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt SexForum København afslag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.