1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Badar Shah, Caroline Stage, Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen, Maria Frej og Sofie Seidenfaden.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Camilla Strandskov (for Ole Sørensen), Gitte Pedersen, Kåre Emtoft, Peter Hollbaum-Hansen og Stine Hejlesen (for Charlotte Lorenzen).

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Flemming Jensen, Martin Duus, Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen og Lars Eisenhardt.

Tilforordnede:

Elin Johansson, Henrik Bo Hansen og Kim Brynaa (for Birgitte Arentoft Bojko).

Følgende havde meldt afbud:

Caroline Møller Jensen og John Kalo.

Ikke mødt uden afbud:

Dennis Lund. 

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Udvalget besluttede at behandle medlemsforslag fra Maria Frej som sidste punkt inden eventuelt.

Udvalget besluttede at behandle dagsordenens punkt 3 før punkt 2.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.