Mødedato
18-06-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser
3 Bynatur som arena for fællesskab og bevægelse (2019-0153385)
4 Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2019-0129908)
5 Forenings- og aftenskolepakken 2019 (2018-0215066)
6 Nabo Østerbros Oplysningsforbund - opfølgning på skærpet tilsyn (2018-0260220)
7 Stevnsgade Basketball - tilbagebetalingsaftale og tildeling af tider (2018-0222245)
8 Ansøgning om lokaletilskud til psykisk sårbare deltagere fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte (2019-0102222)
9 Ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om dækning af merudgift (2018-0281939)
10 Omfordeling voksenundervisning 2019 (2019-0092501)
11 Ændring af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2019-0151060)
12 Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2019, perioden maj - december (2019-0117143)
13 Ansøgning om lokaletilskud fra Musikforeningen Vesterbro (MUVE) (2019-0133373)
14 Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)
15 Medlemsforslag om at forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan lokale aktører kan inddrages i lokalefordelingen på Nørrebro
16 Eventuelt
17 Godkendelse af referat
18 Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)
19 Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0137708)
20 Kommende sager