Mødedato
17-02-2015 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag til budget 2016
5Omlægning af midler til varmtvandsbassiner (2014-0254008)
6Principper for flytning af aftenskoleundervisning fra private til offentlige lokaler (2015-0036678)
7Sociale partnerskaber (2014-0242329)
8Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2015 (2015-0019445)
9Ansøgninger om tilskud for 2015 til Børne- og ungeforeninger (2015-0017930)
10Tri Club Denmark - foreningsgodkendelse (2015-0031806)
11Evaluering af DIF Idrætsfrikommuneforsøg (2015-0026623)
12Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0267873)
13Eventuelt
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0267873)
15B-sag: Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2015-0024510)
16B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i april 2015 (2014-0039555)