17. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2014-0241142)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser om tilskudsbeløb for ansøgninger under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Fightworld

Rekruttering - aktivitetsudvikling.

Fightworld har fået bevilget 74.870 kr. til projektet "Børn Brasiliansk Jiu-Jitsu". Bevillingen er givet til trænerløn (63.000 kr.), koordinator (6.870 kr.) og skumgummimåtter (5.000 kr.).

Formål og målgruppe.

Formålet er at få børn i gang med motion så tidligt som muligt. Gennem leg skal børnene lære forskellige teknikker i Brasiliansk Jiu-Jitsu. For at alle er ens og for at styrke fællesskabet, har alle børn gi på under træningen. Der vil altid være to trænere på hvert hold, og undervisningen tilrettelægges således, at børnene hele tiden føler, at de opnår sejre.
Målgruppen er børn i alderen 4 - 7 år.

Foreningen forventer, at projektet kan rekruttere 15 nye medlemmer.

Varighed.

Projektperioden er 1. januar 2015 - 31. december 2015.


2. Amager Badminton Club

Rekruttering - aktivitetsudvikling.

Amager Badminton Club har fået bevilget 5.715 kr. til projektet "Miniton for børn mellem 4 og 7 år". Bevillingen er givet til kursus (3.000 kr.), miniton udstyr (2.500 kr.) og materialer (215 kr.).
Bevillingen er dækket af Udviklingspuljens midler fra budget 2014.

Formål og målgruppe.

Det er klubbens mål at få børnene introduceret til badminton sporten så tidligt som muligt og hermed få hele familier som medlemmer i klubben. Børnene skal stifte kendskab med badminton via sjove spil og lege.
Målgruppen er børn i alderen 4 - 7 år ledsaget af deres forældre.

Foreningen forventer at kunne rekruttere 16 nye medlemmer via projektet.

Varighed.

Projektperioden er 4. januar 2015 - 22. juni 2015.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2015 et budget på 5.369.603 kr.

Der indstilles til dette møde et projekt med et forbrug på 89.750 kr., og der er meddelt en administrativ bevilling med et forbrug på 74.870 kr. 
Herudover er der meddelt en administrativ bevilling til Amager Badminton Club på 5.715 kr. Bevillingen dækkes af midlerne fra Udviklingspuljens budget 2014.

 Udviklingspuljen budget 2015                        5.369.603 kr. 
 Indstillet til dette møde            89.750 kr.
 Administrativ bevilling            74.870 kr.
 Rest på budget 2015      5.204.983 kr.


Mads Kamp Hansen

                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.