10. Frister for folkeoplysende foreninger 2015 (2014-0248185)

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte frister for de folkeoplysende foreninger i 2015.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de angivne frister for folkeoplysende foreninger i 2015.

Problemstilling

I henhold til retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København beslutter Folkeoplysningsudvalget ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger.

Løsning

Lokaleudlån   Frist 2015
Indendørsfaciliteter Der er ingen ansøgningsfrist i 2015, da det er besluttet at forlænge alle bookinger med et år. Næste ansøgningsfrist for sæson 2016-2018 bliver 1. februar 2016 kl. 14.00
Udendørsfaciliteter 1. september 2015 kl. 14.00


Børne- og ungeforeninger  Frist 2015
Regnskab 2014 og ansøgning 2016 1. juni kl. 14.00
Nye foreninger*, der søger tilskud for hele 2016 1. oktober kl. 14.00
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden marts - december 2015  2. februar kl. 14.00
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden maj - december 2015 1. april kl. 14.00 
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden september - december 2015 3. august kl. 14.00 
* Foreninger, der ikke har modtaget tilskud i to år betegnes også som nye.

 Aftenskoler Frist 2015 
 Tilskudsansøgning for hele 2016 1. oktober kl. 14.00
 Tilskudsansøgning for kendte aftenskoler, der søger for perioden marts - december 2015 2. februar kl. 14.00
 Tilskudsregnskab 1. april kl. 14.00
 Virksomhedsregnskab for aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud 4. maj kl. 14.00
 Nye aftenskoler, der søger tilskud til efterårssemester 4. maj kl. 14.00
 Nye aftenskoler, der søger tilskud for hele 2016 1. oktober kl. 14.00
 Handicapbetingede udgifter 1. oktober kl. 14.00

Lederkurser   Frist 2015
 1. periode (1. december 2014 - 30. marts 2015) 4. maj
 2. periode (1. april - 30. juni 2015) 3. august 
 3. periode (1. juli - 30. september 2015) 2. november
 4. periode (1. oktober - 30. november 2015) 4. januar 2016

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ansøgningsfristerne vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside, i nyhedsbrevet, i retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København samt i de aktuelle tilskuds- og regnskabsskemaer.

Mads Kamp Hansen
                                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.